En plan för hur man kan utveckla effektivare sätt att ansvara för ett område som man kommit överens om mellan delegator och delegat.

Utvecklingsplanen kan skapas för en person i en roll eller för ett team (t.ex. en avdelning, cirkel eller öppen domän).

Utveckling kan ske i form av förfining av beskrivningen av drivkraften och domänen, göra ändringar i strategi, eller genom att skapa nya eller uppdatera avtal och specifika åtgärder som ska vidtas inom delegatorns eller delegatens område.

En utvecklingsplan (och eventuella medföljande rekommendationer för ändringar i beskrivningen av domänen och drivkraften) kräver samtycke från både delegaten och delegatorn.

En mall för utvecklingsplaner