Beskriv tydligt alla leverabler (konkreta utresultat) som förväntas från en överenskommelse för att underlätta en gemensam förståelse av förväntningarna.

En leverabel är en produkt, tjänst, komponent eller material som tillhandahålls som respons på en organisatorisk drivkraft.

När en leverabel ska beskrivas:

  • inkludera nödvändig mängd detaljer
  • hänvisa till andra dokument när det är användbart eller nödvändigt

Att tydligt beskriva leverabler kan vara användbart för att förbättra kommunikation och samarbete inom organisationen, med kunden och med externa partners.

Exempel: Ett vanligt sätt att beskriva leverabler i programutveckling är så kallade user stories (användarberättelser), som fokuserar på en användares behov i relation till ett programvarusystem. Användarberättelser utvecklas i dialog mellan en kund (eller deras representant, produktchef eller “produktägare”) och programutvecklarna. Det som skrivs ner är oftast en mycket kort beskrivning för att påminna teamet om användarens behov samt acceptanskriterier, en lista över krav för den nya funktionen, som kunden sedan kommer att använda i en utvärdering för att avgöra om de accepterar den nya funktionen som levereras.