“En praktisk handledning för att utveckla agila och uthålliga organisationer med Sociokrati 3.0” av Bernhard Bockelbrink, James Priest och Liliana David är licensierad under en internationell Creative Commons Attributions-ShareAlike 4.0 licens, som är en fri kulturlicens.

I grund och botten ger denna licens dig:

  1. Frihet att använda själva verket.
  2. Frihet att använda informationen i arbetet för alla ändamål, även kommersiellt.
  3. Frihet att dela kopior av verket för vilket ändamål som helst, även kommersiellt.
  4. Frihet att göra och dela remixer och andra derivat för vilket ändamål som helst.

Du måste tillstå den ursprungliga skaparen av materialet, och alla derivat måste delas under samma licens.

För att se denna licens fulla text, besök https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode/

Det finns mer om ämnet fri kultur på Creative Commons webbplats.

Tillerkännande av härledda verk

Om du skapar ett arbete som bygger på materialet, måste du ge lämplig tillerkännande, och ange vilka ändringar du gjort. Ett bra tillerkännande innehåller titel, författare, källa och licens, så här:

Detta arbete, “[namnet på ditt arbete]”, bygger på “A Practical Guide for Evolving Agile and Resilient Organizations with Sociocracy 3.0”av James Priest, Bernhard Bockelbrink och Liliana David använt under CC BY SA. “[namnet på ditt arbete]” är licensierat under CC BY SA av [ditt namn].

Du kan läsa mer om tillerkännande på Creative Commons sida om bästa metoder för tillerkännanden.