Planeringslista

En planeringslista (att-göra-lista) är en lista av (ofta prioriterade, ordnade) oavslutade uppgifter (leverabler eller drivkrafter) som behöver åtgärdas.

Ordna planeringslistor

Ordna allt oavslutat arbete i planeringslistan med de viktigaste objekten först, och starta sedan arbete från toppen av planeringslistan när det finns ledig kapacitet.

Synliggör arbete

Använd ett system som gör att alla intressenter kan studera tillståndet för de uppgifter som för närvarande väntar, pågår eller slutförts.

Flödesorientera arbetet

Påbörja nya uppgifter när det finns kapacitet (i stället för att arbete åläggs eller tilldelas).

Begränsa pågående arbete

Begränsa antalet samtidigt pågående uppgifter i varje skede av din arbetsprocess.

Tidsbegränsa aktiviteter

Sätt en tidsbegränsning för att förbli fokuserad, göra alla medvetna om den tid som finns tillgänglig och hur man använder den på bästa sätt.

Ensa flödet

För att stödja ett kontinuerligt värdeflöde, flytta beslutsfattandet nära där värdet skapas, och anpassa informationsflödet efter det.

Samordnare

En person som innehar rollen som samordnare ansvarar för att samordna en domäns verksamhet och väljs för en begränsad tidsperiod.