Denna praktiska handledning innehåller:

 • Användbara koncept som hjälper dig att förstå din organisation och kommunicera precist om vilka förändringar som behövs.
 • En organisk, iterativ strategi för att förändra som möter människor där de är, hjälper dem att gå framåt i sin egen takt och utifrån deras unika sammanhang och behov.
 • Sju kärnprinciper för smidigt och sociokratiskt samarbete
 • En sammanhängande samling av över 70 metoder och riktlinjer för att hjälpa dig att navigera i komplexa miljöer och förbättra samarbete:
  • Enkla, faciliterade format som stöder team i att utnyttja gruppens kollektiva intelligens för att stegvis omforma tillgänglig information till en kontinuerlig förbättring av arbetsprocesser, produkter, tjänster och förmågor.
  • Gruppmetoder som hjälper organisationer att använda begåvning som redan finns, genom att personer stödjer varandra i att bygga färdigheter, ansvarighet och engagemang.
  • Enkla verktyg för att förtydliga vem som gör vad som frigör människor att bestämma och agera självständigt så mycket som möjligt, inom tydligt definierade begränsningar som möjliggör experiment och utveckling.
  • Mönster för att odla organisationsstrukturer bortom hierarkier till flexibla, decentraliserade nätverk där informationsflödet och påverkan direkt stöder skapandet av värde.
 • “Common Sense Framework” - Ramverket för sunt förnuft, ett verktyg för att förstå team, organisationer och hur man kommer igång med S3.
 • En begreppslista med förklaringar till alla termer som används inom S3.

Denna praktiska handledning till Sociokrati 3.0 är skriven och publicerad av de tre samutvecklarna av Sociokrati 3.0.

Trogen tankesättet bakom S3, kommer denna bok alltid att vara ett pågående arbete som växer och förändras vartefter vi lär oss av människor som experimenterar med S3 i organisationer runt om i världen. Sedan vi började för 5 år sedan har vi släppt flera uppdateringar per år och vi kommer att fortsätta göra det under de kommande åren.

Även om flera avsnitt i denna bok är korta och kanske inte färdigformulerade, så har innehåll och förklaringar har varit tillräckliga för att många människor ska ha kommit igång med S3 och uppnått positiva förändringar i sina organisationer. Vi hoppas att du också kommer att tycka att material är användbart.