Träffas dagligen för att organisera arbetet, underlätta inlärning och förbättra produktivitet och verkan.

  • tidsbegränsad (vanligtvis 15 minuter)
  • vid samma tid varje dag
  • teamet samlas kring en visuell planeringstavla eller -verktyg för att:
    • organisera dagens arbete
    • hantera med hinder/blockeringar
    • anpassa befintliga överenskommelser eller skapa nya på plats

Dagligt planeringsmöte är ett viktigt möte för självorganiserande team.