Två principer för orientering: Förtydliga syfte – Utveckla strategi