Utveckla en strategi för att vägleda värdeskapande, så att människor delar en gemensam riktning, och anpassa den efter behov för att uppnå syftet.

Viktiga möster för att hjälpa till att uppnå detta är:

  • Förtydliga och utveckla domäner – Att ha tydlig en beskriving av ett område med definitioner av inflytande, aktivitet och beslutsfattande är en förutsättning för att definiera en effektiv strategi för en organisation, ett team eller roll.
  • Förtydliga avsett utfall - Att definiera det avsedda utfallet av en strategi är en viktig del i att övervaka och utvärdera dess ändamålsenlighet och att kunna anpassa saker efter behov.
  • Beskriv organisatoriska drivkrafter – Att förstå motivet för att agera på en specifik situation är en väsentlig del i att förstå, definiera och kommunicera syftet med en organisation, ett team eller avdelning.
  • Förtydliga och utveckla strategi – Intressenter som samarbetar för att skapa och utveckla strategier för en organisation, team eller roll, möjliggör skapandet av en relevant och effektiv strategi.
  • Utvärdera och förädla överenskommelser – Genom att granska strategin och utveckla den så som krävs över tid ser man till att den förblir användbar och relevant för organisationen, ett team eller en roll.
  • Utvärderingskriterier – Att definiera kriterier för framgång eller misslyckande är nödvändigt för att räkna ut om strategin är ändamålsenlig eller inte.