Vi säljer konsulttjänster, utbildning, coaching och mentorskap, inkluderande, men inte begränsat till, Sociokrati 3.0. Vi ägnar en del av vår tid och pengar åt att skapa fritt tillgängliga resurser om Sociokrati 3.0 som en del av vårt pågående engagemang för att göra sociokrati och relaterade idéer mer tillgängliga för omvärlden.

James Priest, Liliana David, Bernhard Bockelbrink

James Priest arbetar internationellt och tillhandahåller konsulttjänster och mentorskap inom organisationsutveckling och utbildning för personer som vill utveckla samarbetsvilliga och adaptiva organisationer i stor skala.

https://thriveincollaboration.com

james@thriveincollaboration.com

Bernhard Bockelbrink är en agil coach, utbildare och konsult som stödjer individer, team och organisationer i att navigera komplexa utmaningar och i att utveckla en kultur av ändamålsenligt, medvetet och glädjefyllt samarbete.

https://evolvingcollaboration.com

bernhard.bockelbrink@evolvingcollaboration.com

Liliana David arbetar internationellt och tillhandahåller utbildning, facilitering och mentorskap till team och organisationer som vill utveckla större ändamålsenlighet och likvärdighet i samarbetet.

https://thriveincollaboration.com

lili@thriveincollaboration.com

Vårt åtagande

Vi ägnar en del av vår tid och pengar åt att skapa fritt tillgängliga resurser om Sociokrati 3.0 som en del av vårt kontinuerliga engagemang för att göra sociokrati och relaterade idéer mer tillgängliga för omvärlden.

Det finns ett överlapp mellan vad vi ger bort gratis och hur vi försörjer oss. Förutom vårt arbete att utveckla Sociokrati 3.0 säljer vi också konsulttjänster, facilitering, coachning och mentorstjänster, samt kurser och evenemang om bland annat, men inte begränsat till, Sociokrati 3.0.

Du kan alltid förlita dig på att denna praktiska handledning är den aktuella och vederhäftiga beskrivningen av Sociokrati 3.0, och den kommer alltid att finnas tillgänglig under en internationell Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 licens.

Utöver det gör vi allt innehåll på denna webbplats och allt material på sidan för resurser tillgängligt under samma licens.

Vi delar med oss av den nya dokumentation vi skapar, beskriver och förklarar om S3-mönster och hur de kan tillämpas, i den praktiska handledningen och på webbplatsen för Sociokrati 3.0, så snart dessa dokument är i ett tillstånd som vi är nöjda med.

För att ta reda på hur du kan bidra till utvecklingen av S3, gå till https://sociocracy30.org/contribute/