En (faciliterad) grupprocess för beslutsfattande: välkomna invändningar, och överväg nyupptäckt information och kunskap för att ytterligare förädla förslag eller befintliga överenskommelser.

Förslag blir överenskommelser när de anses tillräckligt bra för tillfället och tillräckligt säkra för att provas fram till nästa utvärdering.

Oupplösta invändningar hindrar förslag från att bli överenskommelser.

Att undanhålla invändningar kan försvåra uppnåendet av syftet för ett team eller organisation.

Underförstådda regler vid samtyckesbeslut

  1. I avsaknad av invändningar mot en överenskommelse har jag för avsikt att följa överenskommelsen efter bästa förmåga.
  2. Jag kommer att dela invändningar när jag blir medveten om dem.

Samtyckesbeslut