Samla ett team av likvärdiga människor med mandat att agera på en specifik uppsättning behov som definierats av en delegator.

Ett hjälpande team:

  • är ett sätt för en delegator att öka sin kapacitet
  • kan vara självorganiserande eller vägledd av en koordinator som utsetts av delegatorn
  • styrs av delegatorn
  • har med fördel en tydligt definierad domän

Medlemmar i det hjälpande teamet:

Hjälpande team