I ett gruppmöte, genom att cirkulera vem som har ordet ges alla möjlighet att tala i tur och ordning.

Rundor är en gruppfaciliteringsteknik för att säkerställa likvärdighet och stödja en ändamålsenlig dialog.

Var tydlig med syftet med, och det avsedda utfallet av, varje runda.

Sitt i en cirkel, börja varje runda med olika personer, och ändra riktning (medsols eller motsols) för att variera vem som talar först och sist, och ordningen mellan talarna.

Rundor