Välj någon som tar ansvar för förberedelser och uppföljning av möten, workshops eller andra arrangemang.

En person kan ta på sig rollen som mötesvärd för ett specifikt arrangemang eller för flera arrangemang över en tidsperiod.

Mötesvärdens uppgifter

Förberedelser:

  • identifiera mål och leverabler
  • förbereda och distribuera agenda
  • identifiera och bjud in deltagare
  • uppskatta tidsåtgång och gör schema för mötet
  • boka lokal (och transport om så krävs)
  • förbered rummet, tillhandahåll nödvändigt material och information
  • säkra val av en facilitator och en sekreterare för att föra protokoll, om så är lämpligt

Efter mötet: städa upp lokalen, återlämna nycklar, fånga upp utestående frågor och uppgifter och se till att anteckningar eller protokoll distribueras.

Se även: Facilitera möten, Förbered möten