Delegera inflytande

Fördela makten att påverka, för att göra det möjligt för människor att bestämma och agera för sig själva inom definierade begränsningar.

Cirkel

En cirkel är ett självstyrande och halv-autonomt team av likvärdiga personer som samarbetar för att hantera en domän.

Roll

Delegera ansvaret för en domän till personer.

Länkning

Möjliggör flöde av information och inflytande mellan två team.

Dubbellänkning

Möjliggör tvåvägsflöde- av information och inflytande mellan två team.

Representant

Välj en teammedlem som ska delta i beslut kring den strukturella styrningen för ett annat team för att möjliggöra flödet av information och inflytande.

Hjälpande team

Samla ett team av likvärdiga människor med mandat att agera på en specifik uppsättning behov som definierats av en delegator.

Öppen domän

Avsiktligt skapa ansvarighet för en domän genom att bjuda in, snarare än genom att peka ut, och begära att de inbjudna bidrar när de kan.

Öppna system

Kommunicera medvetet med och lär av andra utanför ditt system.