Klargör argumenten för att förändra och bjud in människor att delta och bidra.

Att bjuda in till, snarare än att påtvinga, förändring bidrar till att minska motståndet och gör det möjligt för människor att välja själva.

Vid inbjudan:

  • var tydlig med argumenten för förändringen
  • klargör förväntningar och begränsningar
  • undvik tvång eller manipulation
  • acceptera eventuell skepticism och tvivel

Bjud in de inblandade och påverkade till regelbunden utvärdering av utfallet.