Utveckla medvetet kulturen i din organisation.

Värderingar är grundläggande principer som vägleder beteende. Värderingar definierar omfattningen och begränsningar för åtgärder och etiska restriktioner.

  • varje medlem i en organisation tar med sig sina värderingar baserat på sina personliga erfarenheter och uppfattningar
  • ett team eller en organisation kan välja att kollektivt anta värderingar för att vägleda sitt samarbete

Värderingar kan ge vägledning till lämpliga åtgärder, även när tydliga överenskommelser saknas.

Att gemensamt anta en uppsättning värderingar stöder en organisations ändamålsenlighet. Det:

  • minskar risken för missförstånd
  • hjälper till att ensa beslutsfattande och handling
  • lockar nya medlemmar, partners och kunder som har liknande värderingar som organisationen

De valda värderingarna bildar en överenskommelse som bör utsättas för regelbundna utvärderingar.

Valda värderingar definierar begränsningar för samarbete