Förbind dig att göra ditt bästa för att agera och interagera på ett sätt som främjar ett effektivt samarbete.

“Är mitt beteende i detta ögonblick det bästa jag kan göra för att få detta samarbete att fungera så bra som möjligt?”

Att delta skickligt kan inkludera att avbryta, invända eller bryta överenskommelser.

Skickligt deltagande är ett individuellt åtagande att:

 • aktivt överväga och följa upp alla överenskommelser som gjorts, på bästa möjliga sätt, givet omständigheterna
 • utveckla medvetenhet och förståelse för personers individuella och gemensamma behov
 • utveckla de nödvändiga färdigheterna
 • stötta andra att delta på ett skickligt sätt
 • ta upp hinder och förbättringsförslag inför varandra vid behov

Fördelarna med skickligt deltagande

Skickligt deltagande:

 • möjliggör samskapande och förfining av överenskommelser
 • bidrar till att utveckla bättre team
 • bygger eget ansvar, integritet och förtroende
 • skapar en kultur av ömsesidigt stöttning och nära samarbete
 • ju fler som använder det desto mer kraftfullt är det

Balansera autonomi och samarbete genom skickligt deltagande

Skickligt deltagande: Självutvärdering

 • Hur kan jag hjälpa mig själv och andra att delta på ett mer skickligt sätt?
 • När är mina interaktioner med andra ohjälpsamma eller ineffektiva?
 • Vilka överenskommelser har jag svårt att hålla? Vad kan jag göra för att ta itu med detta?
 • Vilka färdigheter kan jag utveckla, som skulle hjälpa mig att delta på ett skickligare sätt?
 • Vad skulle skickligt deltagande betyda i förhållande till:
  • mina dagliga aktiviteter?
  • samarbete och interaktion med andra?
  • organisationen? …våra kunder eller klienter?
  • den vidare omgivningen?