Delegera all mandat för att fatta beslut om strukturell styrning till självstyrande cirklar, dubbelkopplade över alla nivåer i hierarkin, för att gå från en traditionell hierarki till en struktur som är mer lämplig för att nyttja den kollektiva intelligensen, säkerställa likvärdighet och bygga engagemang.

  1. Flytta beslut om strukturell styrning från enstaka individer till team genom att bilda självstyrande cirklar på alla nivåer i din organisation.
  2. Medlemmarna i varje cirkel väljer en i sin grupp som ska representera deras intressen och delta i beslut om strukturell styrning i cirkeln på nästa högre nivå, och vice versa.

En dubbellänkad hierarki:

  • ger likvärdighet i den strukturella styrningen
  • bibehåller möjligheten att ha en funktionell hierarki (så länge den underlättar värdeflödet).

En dubbellänkad hierarki: inte en typisk hierarki

Se även: cirkel, dubbellänkning, representant