Välj en teammedlem som ska delta i beslut kring den strukturella styrningen för ett annat team för att möjliggöra flödet av information och inflytande.

Representanter (även kallat länkar):

  • representera intressena från ett team i ett annat team
  • väljs för en begränsad tidsperiod
  • delta i strukturella styrningsbeslut för det team som de länkar med, och kan: