För samman människor så att de tillsammans kan skapa förslag som respons på organisatoriska drivkrafter: utnyttja kollektiv intelligens, bygga upp en känsla av ägandeskap och öka engagemang och ansvarighet.

Det finns många sätt att skapa förslag tillsammans. De följer vanligtvis ett liknande mönster:

  1. Enas om drivkraften (eller problemet / tillfället / behovet)
  2. Utforska ämnet och förstå begränsningar
  3. Generera idéer
  4. Formulera ett förslag (ofta gjort av en mindre grupp)

Ett sätt att samskapa förslag är att använda S3s mönster Förslagsformulering.

Mall för förslag

För inspiration till steg 2 och 3, titta på klassiska grupparbetstekniker eller “Design Thinking”.

Förutom att göra detta i fysiska möten kan processen anpassas för videomöten. Det går även att använda den asynkront (och under en längre tid) vilket gör det möjligt att inkludera många människor.