Utveckla väl definierade utvärderingskriterier för att avgöra om en överenskommelse haft önskad effekt.

  • Sikta på enkla och entydiga kriterier och dokumentera dem (för att undvika diskussion eller onödig dialog vid senare utvärdering av överenskommelsen).
  • Definiera konkreta mätvärden som det går att agera på för att kontinuerligt följa resultat och upptäcka avvikelser från det avsedda utfallet.
  • Överväg att lägga till kriterier som tydliggör när det skulle kunna anses att det tänkta utfallet av en överenskommelse inte har uppnåtts.
  • Vid utvärdering av en överenskommelse, överväg att förfina utvärderingskriterierna baserat på lärdomarna.