S3 främjar en hypotesdriven strategi för beslutsfattande.

Alla överenskommelser eller beslut kan ses som ett experiment.

Livscykeln för ett överenskommelse

Teckna ner överenskommelser

Anteckna detaljerna i de överenskommelser som görs, så att de kan återfinnas senare och göra det möjligt att utvärdera effekter och förfina överenskommelsen över tid.

Förtydliga och utveckla strategi

En strategi är ett angreppssätt på hög nivå för hur människor skapar värde för att framgångsrikt kunna vara ansvarig för en domän.

Tydliggör och utveckla domäner

En tydlig förståelse för människors ansvar och självbestämmande möjliggör ökad effektivitet, bättre samarbete och lättrörlighet i hela organisationen.

Förtydliga avsett utfall

Var tydlig med den förväntade effekten av överenskommelser, aktiviteter, projekt och strategier.

Beskriv leverabler

Beskriv tydligt alla leverabler (konkreta utresultat) som förväntas från en överenskommelse för att underlätta en gemensam förståelse av förväntningarna.

Utvärderingskriterier

Utveckla väl definierade utvärderingskriterier för att avgöra om en överenskommelse haft önskad effekt.

Loggbok

Upprätthåll ett sammanhängande och tillgängligt system som lagrar all information som krävs för samarbete.

Sekreterare

Välj en medlem av ditt team som särskilt ansvarig för att hålla all nedtecknad information som teamet behöver uppdaterad.