En drivkraft är en persons eller grupps motiv för att svara på en specifik situation.

Drivkrafter:

  • kan användas för att härleda mål, målsättningar, uppdrag, vision, syfte
  • kan ändras över tid

Drivkrafter, värde och spill

Värde är vikten, värdet, nyttan eller användbarheten av något i förhållande till en drivkraft.

Spill, eller slöseri, är allt som är onödigt — eller står i vägen — för en (mer) ändamålsenlig respons på en drivkraft.

Genom att anamma begreppen värde och spill, kan många metoder och idéer från lean production och lean software development användas av organisationer som börjar använda mönster från S3:

  • värdeströmskartläggning
  • olika strategier för att eliminera spill
  • Kanban-metoden