Välj någon att facilitera mötet för att hjälpa gruppen att hålla fokus, hålla siktet på syftet med mötet och på rätt sätt utnyttja deltagarnas kreativitet och kunskap.

Före varje möte, förbered en agenda med ämnen, och välj en facilitator för att:

  • se till att alla får utrymme i tid, rum, åsikter, håll tid och låta agendan vara ledande för diskussioner
  • facilitera en lämplig aktivitet eller format för varje ämne
  • facilitera en utvärdering i slutet av mötet

Överväg att välja en facilitator för en specifik tidsperiod. Även en oerfaren facilitator kan göra möten bättre.

Se även: Förberedelse inför möten, Rollutnämning