Agera på organisatoriska drivkrafter

Tydliggör organisatoriska drivkrafter (t.ex vad händer och vad behövs i relation till den organisatoriska drivkraften), och agera på lämpligt sätt.

Navigera via spänning

Var uppmärksam på spänningar som upplevs i organisationen, undersök deras orsak och vidarebefordra alla organisatoriska drivkrafter som upptäcks till personer som är ansvariga för den relevanta domänen.

Beskriv organisatoriska drivkrafter

Beskriv organisatoriska drivkrafter för att förstå, kommunicera och komma ihåg dem.

Samtyckesbeslut

En (faciliterad) grupprocess för beslutsfattande: välkomna invändningar, och överväg nyupptäckt information och kunskap för att ytterligare förädla förslag eller befintliga överenskommelser.

Pröva om argument är invändningar

Utnyttja er begränsade tid och resurser klokt genom att pröva om argument kvalificerar som invändningar och agera bara på de som gör det.

Lös upp invändningar

Lös upp invändningarna en i taget genom att använda den information de innehåller för att göra ändringar och vidareutveckla förslaget.

Utvärdera och förädla överenskommelser

Förädla kontinuerligt existerande överenskommelser, och eliminera spill och slöseri.

Involvera de som påverkas

De personer som påverkas skall delta i besluten för att upprätthålla likvärdighet och ansvarighet och för att </p>

öka kunskapen som används vid beslutet.</strong>

</dd>
Samskapa förslag

För samman människor så att de tillsammans kan skapa förslag som respons på organisatoriska drivkrafter: utnyttja kollektiv intelligens, bygga upp en känsla av ägandeskap och öka engagemang och ansvarighet.

Förslagsformulering

En (faciliterad) gruppprocess för att samskapa ett svar på en drivkraft.

Rollutnämning

En (faciliterad) gruppprocess för att välja en person för en roll baserat på styrkan i argumenten.

Kartläggning av drivkrafter

Ett workshopformat för större grupper att samskapa och organisera sig som respons på en komplex situation av betydande omfattning och skala.

</dl>