Fokusera ditt dagliga arbete på värdeleverans, så att de saker som behöver göras för att uppnå syftet faktiskt görs.

Viktiga mönster för att uppnå detta är:

  • Förtydliga och utveckla domäner – Att tydliggöra området för inflytande, åtgärder och beslut som ett team eller en person i en roll har ansvar för gör det möjligt att förstå det värde som de förväntas bidra med.
  • Agera på organisatoriska drivkrafter – Att förstå vad som är nödvändigt att agera på och varför, och se till att dessa saker tas om hand, maximerar potentialen för att skapa värde.
  • Ordna planeringslistor – När du ordnar din lista över de kommande insatserna efter värde, blir det uppenbart vilka som måste hanteras först.
  • Begränsa pågående arbete – Att begränsa mängden samtidigt pågående arbete för personer och grupper, bidrar till att upprätthålla ett stadigt värdeflöde och uppmuntrar samarbete när det uppstår hinder.
  • Daglig planering – Ett dagligt möte för kortsiktig planering ger möjlighet för ett team att organisera hur de tillsammans kommer att skapa värde under den kommande dagen.
  • Pröva om argument är invändningar – Genom att pröva varje argument som förs fram mot ett beslut om huruvida det avslöjar värdefulla förbättringar eller oönskade konsekvenser, fokuseras diskussionen på värde och man undviker att diskussionen spårar ur på grund av ogrundade åsikter och personliga preferenser.