Begränsa antalet samtidigt pågående uppgifter i varje skede av din arbetsprocess.

Till pågående uppgifter räknas t.ex

  • antalet punkter i en planeringslista
  • samtidiga projekt eller uppgifter för team eller individer
  • produkter i en produktportfölj

När igångsättandet av ett arbete skulle överskrida en överenskommen gräns för samtidigt pågående arbete, måste detta tas upp med teamet innan det påbörjas.