Den information som finns i denna guide får användas av alla enheter/organisationer. Följaktligen får varje enhet/organisation använda det som den tycker är användbart, utifrån den information och de förslag som finns tillgängliga, beroende på särdragen i den verksamhet som enheten/organisationen har. För att undvika tveksamheter: upphovsmännen till nämnda information kan inte hållas ansvariga, i någon form överhuvudtaget, vad gäller att vissa mål och/eller resultat kan uppnås i organisationer som använder informationen eller något eller flera av de förslag som finns tillgängliga i denna handledning.