S3 är en transformationsteknik för både individer och hela organisationer som hjälper till att förstå hur man kan möta organisationens största utmaningar, dra nytta av de möjligheter man står inför och lösa de mest svårlösta problemen.

Sociokrati 3.0 är utformad för att vara flexibel och stöder experimenterande och lärande. Man kan använda det som behövs, anpassa saker för att passa sammanhanget och berika den befintliga strategin.

S3 integrerar grundläggande koncept och metoder som finns i agila metoder, lean management, Kanban (och KMM), Design Thinking, Teal Organizations och familjen av sociokrati-baserade styrningsmetoder (SCM/Dynamic Governance, Holacracy® etc.). Den kompleterar och är kompatibel med alla ramverk ur Agile och Lean, inklusive men inte begränsat till Scrum och dess olika ramverk för skalning.