Se till att alla förstår vem organisationen eller teamet tjänar, varför och med vilket mål, så att människor kan fokusera och förena sina ansträngningar för att uppnå detta syfte.

Viktiga möster för att hjälpa till att uppnå detta är:

  • Beskriv organisatoriska drivkrafter – Att förstå motivet för att agera och svara på en specifik situation är en väsentlig del i att förstå, definiera och kommunicera syftet med en organisation, ett team eller avdelning.