En planeringslista för strukturell styrning är en synlig, prioriterad lista över ärenden (drivkrafter) som är kopplade till att styra en domän och som kräver åtgärder.

En planeringslista för strukturell styrning innehåller:

  • ärenden som kräver beslut
  • förslag som behöver skapas och övervägas
  • utnämning av personer till roller

Obs: Rapporter och planerade granskningar av överenskommelser läggs oftast till direkt i agendan (snarare än i planeringslistan).