Det här avsnittet beskriver följande nyckelbegrepp:

  • Drivkraft
  • Domän
  • Överenskommelse
  • Invändning
  • Strukturell styrning och operationell verksamhet

Här beskrivs också hur dessa begrepp förhåller sig till värde (och spill), delegering (och ansvarsskyldighet), självorganisering, självstyre och halv-autonomi.

När man förstår dessa begrepp, ger det ett gemensamt språk för att tydligt beskriva vad som händer i organisationen. Detta bidrar till att öka den delade förståelsen och möjliggör en konstruktiv dialog om vad som behöver göras.

Du kan slå upp begrepp du vill ha en förklaring till i begreppslistan i slutet.