Se till att det finns tid att lära i slutet av varje möte eller workshop.

Reflektera över interaktioner, fira framgångar och dela förslag på förbättringar innan mötet avslutas.

  • reservera 5 minuter av varje timme, eller 15 minuter om det är en heldagsaktivitet
  • registrera lärdomarna och se över dom inför nästa möte

Några förslag på korta format:

  • mer av/mindre av/börja med/sluta med/behåll
  • positiva/kritiska/föreslagna förbättringar

Utvärdera möten direkt innan mötet stängs

Utvärdera möten: Långt format

I en runda be alla att reflektera över något eller alla av följande ämnen i en kort delning, och registrera viktiga punkter du vill komma ihåg till nästa gång:

  • ändamålsenlighet och format
  • facilitering och deltagande
  • emotionell ton
  • uppskattningar och prestationer (jag gillade…)
  • utvecklingsområden och förbättringsförslag (jag önskar…)
  • galna idéer och radikala förslag (tänk om…)