Möte för strukturell styrning

Team träffas med jämna mellanrum för att bestämma vad de ska göra för att uppnå målsättningarna, och för att avgränsa hur och när saker ska göras.

Återblick

Reservera tid för att reflektera över tidigare erfarenheter och lärdomar och bestämma hur man kan förbättra arbetsprocessen.

Dagligt planeringsmöte

Träffas dagligen för att organisera arbetet, underlätta inlärning och förbättra produktivitet och verkan.

Planerings- och utvärderingsmöten

Människor träffas med jämna mellanrum (1-4 veckor) i tidsbegränsade möten för att planera och utvärdera arbetet.

Samordningsmöte

Träffas regelbundet (oftast veckovis) för rapportering och samordning av arbetet mellan domäner.