Stötta varandra i att lära och växa i de roller och team du arbetar i.

Rollinnehavaren — eller teamet — leder den kollegiala utvärderingen genom att sätta upp processen, och genom att tala först i varje steg.

Processen för kollegial utvärdering

Bjud in personer med komplementerande perspektiv för att bidra till utvärderingen samt en facilitator.

För både uppskattningar och förbättringsförslag, se till att du beaktar följande aspekter:

  • värdet som delegaten bidragit med till organisationen genom att ansvara för domänen
  • rollinnehavaren eller teamets arbetsprocesser, deras samarbete med delegatorn och med andra relevanta intressenter, och – i fallet med ett team – med varandra
  • hur väl delegatorn(-erna) tar hand om sitt ansvar
  • designen av själva domänen (och potentiellt utformningen av andra relaterade domäner)
  • rollinnehavaren eller teamets kompetens och förmågor i förhållande till domänen
  • den strategi rollinnehavaren eller teamet följer att ansvara för denna domän

Kontinuerlig förbättring av människors förmåga att fylla roller eller samarbeta i team