Skapa en miljö som inbjuder och gör det möjligt för medlemmar i organisationen att driva förändring.

Ändra saker när det finns ett värde i att göra det.

  • Ta in mönster som hjälper till att lösa aktuella och viktiga problem.
  • Ha inte sönder sådant som redan fungerar!
  • Möt alla där de är…
  • … och låt dom välja sin egen takt.