Princip 1 – Förtydliga syfte: Se till att alla förstår vem organisationen eller teamet tjänar, varför och med vilket mål, så att människor kan fokusera och förena sina ansträngningar för att uppnå detta syfte.

Princip 2 – Utveckla strategi: Utveckla en strategi för att vägleda värdeskapandet, så att människor delar en gemensam riktning, och anpassa den efter behov för att uppnå syftet.

Princip 3 – Fokus på värde: Fokusera dagligt arbete på leverans av värde, så att de viktiga saker som behöver göras för att uppnå syftet blir gjort.

Princip 4 – Känn av & agera: Identifiera, prioritera och agera på hinder och möjligheter, så att du kan justera eller byta riktning efter behov och förbättra varhelst det är möjligt.

Princip 5 – Experimentera: Genomför experiment för att hantera komplexa utmaningar och lära hur man kommer närmare dit man vill komma.

Princip 6 – Möjliggör autonomi: Frigör individer och team för att skapa värde så självständigt som möjligt, så att värde kan levereras snabbt och onödiga beroenden undviks.

Princip 7 – Samarbeta om beroenden: Skapa och utveckla tillsammans ett sammanhängande system för att hantera alla beroenden så att värde levereras snabbt även när beroenden inte kan undvikas.

Princip 8 – Investera i lärande: Stötta alla att utveckla sin kompetens och skicklighet, så att deras bidrag förblir värdefulla och organisationen kan utvecklas.

Princip 9 – Utveckla kulturen medvetet Samarbeta för att odla en kooperativ kultur där alla kan uppnå sin fulla potential så att en engagerande och produktiv arbetsmiljö uppstår och kan vidmakthållas.

Princip 10 - Bygg gemensamma mentala modeller _Investera tid och ansträngning i att bygga gemensamma mentala modeller så att människor kan föra en meningsfull dialog om vad som händer och vad som behöver göras, och samtidigt fördjupa sin förståelse för hur organisationen fungerar, vad den gör och varför.</p>