Anpassa mönster till sammanhang

Anpassa och utveckla mönstren i S3 så att de passar de speciella förhållandena.

Skapa ett flödebaserat system för organisatorisk förändring

Skapa en miljö som inbjuder och gör det möjligt för medlemmar i organisationen att driva förändring.

Var förändringen

Led genom att vara ett exempel.

Bjud in till förändring

Klargör argumenten för att förändra och bjud in människor att delta och bidra.

Öppen kultur för förändring

Bjud in alla att skapa och genomföra experiment för att utveckla organisationen.

Kontinuerlig förbättring av arbetsprocessen

Identifiera drivkrafter och etablera ett flödes- och evidensbaserat system för organisatorisk förändring genom att kontinuerligt förbättra och förfina processerna.