Identifiera drivkrafter och etablera ett flödes- och evidensbaserat system för organisatorisk förändring genom att kontinuerligt förbättra och förfina processerna.

  • introducera principen om samtycke och Navigera via spänning för att utveckla processerna i ett team
  • överväga att välja en facilitator för att leda en grupps processer, och välja värderingar för att vägleda beteenden
  • initiera en process av ständiga förbättringar, t.ex. genom Kanban eller regelbundna retrospektiv
  • medlemmarna i ett team använder nya mönster från S3 efter behov
  • när det är värdefullt, utöka stegvis omfattningen av experiment att omfatta andra grupper
  • leta medvetet efter hinder för förändring eller i arbetet

Spill och kontinuerlig förbättring

Spill, eller slöseri, är allt som är onödigt — eller står i vägen — för en (mer) ändamålsenlig respons på en drivkraft.

Spill finns i olika former och på olika nivåer av abstraktion (uppgifter, processer, organisationsstruktur, mentala modeller …)

En ständigt pågående process för att eliminera olika typer av spill möjliggör en organisations naturliga utveckling mot större ändamålsenlighet och anpassning till förändrade sammanhang.

Drivkrafter, värde och spill