Detta åtagande stöttar:

  • utövare och utbildare genom en tydlig vägledning om hur man kontinuerligt utvecklar sina erfarenheter och färdigheter i att dela med sig av och tillämpa S3-mönster, och att vidareutveckla sin kunskap och förståelse av S3 i takt med att den utvecklas.

  • kunder och kursdeltagare i att välja de personer de vill arbeta med och lära av, utifrån dessas erfarenhetsnivå, kvalitet och integriteten i deras arbete.

Om du följer detta frivilliga åtagande kan du använda våra emblem på din webbplats, eller i annat material som framhåller dig som utövare eller utbildare i Sociokrati 3.0. Vi ser helst du att undertecknar åtagandet så att vi kan meddela dig om föreslagna ändringar i ICPT och utforska eventuella invändningar eller oro som du kan ha. Tack.

Du kan läsa mer om ICPT på https://sociocracy30.org/s3-intentional-commitment/

ICPT:s fullständiga text

Intentional Commitment for Practitioners and Teachers of Sociocracy 3.0 (ICPT)

Jag förbinder mig att utveckla ett sociokratiskt och agilt tänkesätt, och jag håller mig själv ansvarig för att praktisera och undervisa Sociokrati 3.0 med integritet, genom att följa dessa riktlinjer:

Jag strävar efter att följa de sju principerna i mitt dagliga liv. Jag förbinder mig att uppträdda skickligt i mitt samarbete med andra.

Jag praktiserar och faciliterar användningen av S3 mönster.

Jag upprätthåller lämplig sekretess i frågor som rör mina kunder.

Jag kommer att arbeta i enlighet med min kompetens och kundens behov och vara tydlig på när jag rör mig utanför min expertis och erfarenhet.

Jag håller mig uppdaterad om den ständiga utvecklingen av S3 och hur den presenteras. (t.ex. genom att följa ändringsloggen i den senaste versionen av den praktiska handledningen)

Jag kommer att fortsätta lära mig om S3, fördjupa min förståelse och utforska relaterade ämnen.

Jag är öppen med min erfarenhet, min förståelse för S3, för den feedback jag får och min utvecklingsplan.

Jag genomför regelbundna kollegiala utvärderingar, och jag tar in återkoppling från klienter och kollegor så att jag kan utveckla det jag gör.

Jag kommer att ge alla kunder och kollegor möjlighet att dela sin återkoppling offentligt.

Jag är en del i en organiserad gruppcoachning (av minst 3 personer, t.ex. en triad eller en cirkel) för kollaborativt lärande för att stödja min utveckling, där jag delar med mig av mitt praktiserande och erbjuder och får hjälp av kollegor, inkluderat information om nya resurser som någon av oss skapar.

Jag ägnar en del tid åt att aktivt stödja andra i S3-gemenskapen att lära och utvecklas.

Jag kommer att göra alla S3-resurser jag anpassar eller skapar tillgängliga under en Creative Commons Attribution-ShareAlike licens.

Jag kommer att diskutera eventuella invändningar relaterade till S3 mönster i min coachinggrupp och vidarebefordra till utvecklarna av S3 om jag tror att de kvalificerar.