Förädla kontinuerligt existerande överenskommelser, och eliminera spill och slöseri.

Regelbunden utvärdering av överenskommelser är en viktig procedur för en lärande organisation:

 • anpassa överenskommelser för att passa föränderliga sammanhang
 • integrera lärandet för att göra dem mer effektiva

Säkra att alla överenskommelser har ett lämpligt datum för utvärdering.

Att utvärdera en överenskommelse kan vara så enkelt som att kontrollera att den fortfarande är relevant, och att inte det finns några invändningar mot att behålla det som det är.

Experimentera, utvärdera, förädla

Utvärdering av överenskommelser sker ofta i möten om strukturell styrning, men ibland är det bättre att schemalägga särskilda möten för det.

Justera utvärderingsfrekvensen vid behov, och utvärdera tidigt om det behövs.

Delar av detta mönster kan också användas av enstaka personer för att utvärdera beslut de fattar.

Kort format

 • Hur har denna överenskommelse hjälpt oss?
 • Finns det anledning att avsluta denna överenskommelse?
 • Hur kan denna överenskommelse förbättras?
 • Enas om datum för nästa utvärdering.

Längre format

Den långa versionen av utvärdera och förädla avtal

Förberedelser:

 • Schemalägg utvärderingen.
 • Säkerställ att nödvändig information är tillgänglig.

Uppföljning:

 • Enas om datum för nästa utvärdering.
 • Dokumentera beslut och uppgifter, och fördela till relevanta personer.
 • Överväg effekter på eventuella relaterade överenskommelser.