Sätt en tidsbegränsning för att förbli fokuserad, göra alla medvetna om den tid som finns tillgänglig och hur man använder den på bästa sätt.

En timebox är en bestämd tidsperiod fokuserad på en specifik aktivitet (som inte nödvändigtvis hinner blir klar inom tidsperioden).

 • var tydlig med vad som skall uppnås för att få ut så mycket värde som möjligt av den begränsade tiden
 • kom överens om längden på tidsbegränsningen och synliggör kvarvarande tid
 • resonera och kom överens om en ev. förlängning av tiden innan den tar slut
 • bryt ner längre aktiviteter i hanterbara tidsbegränsningar
 • överväg frekvent återkoppling på framsteg och resultat
 • överväg att välja någon (“tidshållaren”) för att hjälpa andra att vara medvetna om tiden

Man kan tidsbegränsa

 • möten, samtal, dialoger
 • uppgifter
 • experiment
 • försök att lösa ett problem
 • läsa e-post
 • pauser
 • arbete som sträcker sig över en längre tid (en sprint)