Beskriv organisatoriska drivkrafter för att förstå, kommunicera och komma ihåg dem.

Att beskriva drivkrafter kan göras av en grupp eller av en enstaka person. Beroende på deras perspektiv kan de bestämma sig för att beskriva en drivkraft som ett problem att lösa eller en möjlighet att utnyttja.

Ett enkelt sätt att beskriva en drivkraft är genom att förklara:

 • Vad händer … :
  • nuvarande situation
  • påverkan som denna situation har på organisationen
 • …och vad som behövs:
  • behovet som organisationen har i förhållande till denna situation
  • den effekt som ett åtgärdande av behovet kan få

Skapa en kort men mångsidig sammanfattning som innehåller precis tillräckligt med information för att tydligt förmedla behovet av en åtgärd eller ett beslut.

Sikta på en eller två meningar, så att informationen är lätt att komma ihåg och bearbeta.

Förutom sammanfattningen kan fler detaljer om drivkraften registreras i loggboken.

Beskriv organisatoriska drivkrafter

Exempel:

“Köket är i oordning: det finns inga rena koppar, diskbänken är full av tallrikar och det går inte att bara snabbt ta en kopp kaffe och återgå till jobbet. Vi behöver köket i ett användbart skick så att vi kan fokusera på vårt arbete.

1. Nuvarande situation

“Köket är i oordning: det finns inga rena koppar, diskhon är full av tallrikar…”

Beskriv den nuvarande situationen:

 • Fånga kortfattat det väsentliga i det som händer och, om nödvändigt, i vilket sammanhang det inträffar.
 • Var objektiv - beskriv observationer och undvik att värdera.

2. Påverkan

“…det går inte att bara snabbt ta en fika och återgå till jobbet.”

Förklara hur organisationen påverkas av denna situation:

 • Klargör varför situationen behöver uppmärksamhet: hur påverkar den organisationen?
 • Var tydlig med om effekterna är verkliga eller förväntade.
 • Förklara utmaningar, förluster, möjligheter eller vinster.

3. Behov

“Vi behöver köket i ett användbart skick…”

Förklara organisationens behov i förhållande till denna situation:

 • En organisations behov kan vara vad som helst som ett team (eller person) behöver för att på ett effektivt sätt ansvara för en domän.
 • Var tydlig med vems behov det är (“vi behöver”, “de behöver”, “jag behöver”).
 • Om det finns oenighet om behovet kan det hjälpa att zooma ut från specifika lösningar och fokusera på vad organisationen saknar i denna situation.

4. Effekt

“…så att vi kan fokusera på vårt arbete”.

Beskriv effekten av att ta hand om behovet:

 • Förklara det avsedda utfallet, potentiella fördelar eller möjligheter.
 • Effekten kan vara uppenbar eller implicit, särskilt när påverkan av den nuvarande situationen redan har beskrivits.

Utvärdera drivkrafter

Se till att utvärdera drivkrafterna regelbundet, för att fördjupa förståelsen för vad som händer och behövs.

Värdefulla frågor vid en sådan utvärdering kan vara:

 • Är beskrivningen av situationen (fortfarande) korrekt?
 • Förknippar vi fortfarande samma behov med situationen?
 • Ligger hanteringen av drivkraften fortfarande inom vår domän?
 • Är drivkraften fortfarande relevant?